Zakelijk

Airconditioning en warmtepomp projecten uitgevoerd voor zakelijke klanten

RW Climate Advice voert vele verschillende projecten uit voor zakelijke klanten.  De opdrachten hiervoor komen rechtstreeks van de eindgebruikers, of via een samenwerking met een installateur. Een aantal recent uitgevoerde projecten:

Bezoekopnames en offertes voor airconditioning systemen – Uitgevoerd in opdracht van installateur

In samenwerking met een installateur zijn er vele bezoekopnames gedaan bij verschillende zakelijke eindgebruikers. Enkele voorbeelden hiervan zijn tandartsenpraktijken, kantoren, beautysalons, winkels, restaurants en cafés. Bij de bezoekopname worden de wensen van de klant besproken en de mogelijkheden doorgenomen. In een duidelijk rapport wordt opgemaakt welke materialen en werkzaamheden er benodigd zijn. De offertes worden gemaakt en verstuurd door de installateur, waarna de opvolging verdeeld wordt. Enkele in opdracht gekomen projecten zijn tevens door RW Climate Advice begeleid voor de uitvoering.

Airconditioning systeem restaurant op Katendrecht – Uitgevoerd in samenwerking met installateur

Voor een nieuw restaurant op Katendrecht (Rotterdam) een bezoekopname gedaan in opdracht van de installateur. Op basis van het bezoek is hieruit een advies en offerte uitgebracht voor een VRV airconditioning systeem. Het systeem bestaat uit 1 warmtepomp buitendeel met 5 cassette (60x60cm) binnendelen, die de koeling/verwarming in het restaurant verdelen. Het project is in opdracht en nu in uitvoering, deels begeleid door RW Climate Advice.

Warmtepomp cassette binnendeel Daikin FXZQ-A
Cassette binnendeel Daikin FXZQ-A
Advies klimaatbeheersing tandartsenpraktijk

Bij een tandartsenpraktijk in Rotterdam Kralingen kan de temperatuur gauw hoog oplopen. Dit is dan ook de reden geweest voor deze zakelijke eindgebruiker om een aanvraag te doen voor airconditioning. In eerste instantie was het van belang een advies en offerte te krijgen voor de koeling van de wachtruimte. Bij het bezoek werd duidelijk dat ook een optie voor koeling van het gehele pand wenselijk is. Op basis van het bezoek en de wensen van de klant zijn hiervoor 2 offertes uitgewerkt:
Een offerte voor koeling van de wachtruimte met 2 single-split wandmodellen, met als optie een uitvoering in multi-split.
Een offerte voor koeling van het gehele pand, hiervoor een Mini-VRV systeem aangeboden met 1 buitendeel en 5 binnendelen van verschillende vermogens.

De voorkeur van de klant gaat naar de totaaloplossing voor het gehele pand. Uitvoering hiervan krijgt mogelijk volgend jaar een vervolg.

Advies klimaatbeheersing gehele kantoorpand – Uitgevoerd in opdracht van DVG Personenvervoer

De medewerkers in de callcenter ruimte zijn erg blij en tevreden met het nieuwe airco systeem en dit is ook bij de overige kantoormedewerkers opgevallen. Hieruit is de wens ontstaan om ook uit te zoeken welke mogelijkheden er zijn voor klimaatbeheersing van het gehele kantoorpand.
In een adviesrapport zijn, op basis van transmissieberekeningen, verschillende airconditioning systemen uitgewerkt die de verschillende ruimtes van het pand kunnen koelen of verwarmen. Variërend van losse split systemen tot multi-split systemen, en een totaaloplossing in de vorm van een VRV systeem. Allen met cassette type binnendelen voor de afgifte in de ruimtes. De oplossing met een VRV systeem is de meest interessante gebleken en wordt nu verder uitgewerkt voor een mogelijke uitvoering.

Oplevering airconditioning serverruimte – Uitgevoerd in opdracht van DVG Personenvervoer

Projectbegeleiding en oplevering vervanging defecte airco unit serverruimte:
Voor een defecte airo unit in de serverruimte heeft de klant wederom gevraagd hier een nieuw systeem voor te regelen, waarna offertes zijn opgevraagd en begeleid tot aan oplevering van het nieuwe systeem (en afvoeren van het oude systeem).

Oplevering airconditioning systemen callcenter – Uitgevoerd in opdracht van DVG Personenvervoer

Projectbegeleiding en oplevering 2 cassette split airco systemen ruimte callcenter:
Naar aanleiding van de resultaten uit het klimaatonderzoek voor de callcenter ruimte is er gekozen voor de oplossing met airconditioning. Deze bestaat uit 2 stuks cassette type binnendelen en bijbehorende buitendelen, ieder 6,0 kW, van het merk Daikin. Voor de uitvoering en levering zijn er uit naam van de opdrachtgever bij verschillende partijen offertes opgevraagd en is het gehele traject tot aan oplevering van de systemen begeleid. Nu genieten de werknemers van deze zakelijke klant van een goed geconditioneerde werkruimte.

Warmtepomp cassette binnendeel Daikin FXZQ-A
Cassette binnendeel Daikin FFQ60A
Klimaatonderzoek  – Uitgevoerd in opdracht van DVG Personenvervoer

In het pand van DVG Personenvervoer kan de temperatuur in de ruimte taxicallcenter al snel hoog oplopen met klachten over een te warme werkplek tot gevolg. Hierop is een aanvraag gedaan voor een onderzoek, met als doel een advies over de mogelijkheden deze ruimte op een behaaglijke temperatuur te krijgen en houden.
Om tot een goed advies te komen is er eerst een opname gedaan in het pand om de situatie goed in kaart te brengen, gevolgd door een koellastberekening om vast te stellen hoeveel warmte in de ruimte aanwezig is. Vanuit dit uitgangspunt zijn verschillende verbeteringen doorgerekend, zoals het aanbrengen van zonwering, het veranderen van de ruimte en tot slot het plaatsen van een airconditioning systeem.
De verschillende verbeteringen, samen met de resultaten en een kostenindicatie om ze uit te voeren, zijn in een adviesrapport aangeboden aan DVG Personenvervoer.

Advies klimaatsystemen scholencomplex – Uitgevoerd samen met installateur

Samen met de installateur is er voor een scholencomplex een advies uitgewerkt voor de benodigde klimaatbeheersing systemen voor het koelen en verwarmen van de vele lokalen en kantoren. Op basis van tekeningen van het complex en het bespreken van de wensen en uitgangspunten met de opdrachtgever zijn de systeemselecties gemaakt.
De uiteindelijk aanbevolen en aangeboden systemen zijn luchtgekoelde warmtepomp systemen (VRV)die via cassette type binnendelen de koeling en verwarming zullen voorzien. Het grote complex zal voorzien worden van meerdere buitendelen om alle binnendelen van de nodige koeling/verwarming te kunnen voorzien.