Particulieren

Warmtepomp en airconditioning projecten uitgevoerd voor particulieren

RW Climate Advice voert vele verschillende projecten uit voor particulieren.  De opdrachten hiervoor komen rechtstreeks van de eindgebruikers, of via een samenwerking met een installateur. Een aantal recent uitgevoerde projecten:

Advies en oplevering airconditioning systemen

Advies en oplevering van split airconditioning systemen bij verschillende particulieren klanten. Variërend van 2,5 kW split wandmodellen voor een slaapkamer tot 5,0 kW wandmodellen voor woonkamers en multi-split combinaties. Bij een bezoek aan de klanten zijn de wensen doorgenomen en de mogelijkheden bepaald. Zo wordt er gekeken welke ruimtes geconditioneerd dienen te worden en hoeveel koelvermogen hiervoor nodig is. Ook wordt bekeken waar een buitendeel geplaatst kan worden en hoe het leidingwerk zal komen te lopen.
Deze projecten zijn rechtstreeks in opdracht gegeven en vervolgens uitgevoerd door gerenommeerde installateurs. Enkele voorbeelden van geïnstalleerde split airconditioning systemen:

Split airconditioning Daikin 2,5 kW warmtepomp FTXB25C
Daikin FTXB25C wandmodel
Split airco design model Daikin FTXJ-MS warmtepomp
Daikin FTXJ50MS design wandmodel
Multi-split warmtepomp airconditioning Daikin 2MXM-M
Multi-split buitendeel

 

 

 

 

 

Advies warmtepomp systeem woonhuis Ypenburg

Advies en transmissieberekeningen uitgebracht voor het plaatsen van een warmtepomp systeem t.b.v. verwarming en warm tapwater, in een 2 onder 1 kap woonhuis in Ypenburg:

In een twee-onder-een-kap woning in Ypenburg wil de klant af van de stadsverwarming en dit vervangen voor een duurzaam warmtepomp systeem. Voor het juiste advies om dit op te lossen zijn er transmissieberekeningen gemaakt van de woning en is in overleg met de klant de gewenste tapwaterhoeveelheid bepaald. Een uitdaging was de locatie van het warmtepomp systeem, deze moet namelijk in de schuur komen te staan die op een afstand van 15 meter los van de woning staat. Om het warmteverlies van de warmtepomp naar de woning minimaal te houden is hiervoor gekozen voor extra geïsoleerde leidingen van Calpex. Het warmtepomp systeem is uiteindelijk een Daikin Altherma 8 kW geworden in split opstelling met een losse tapwatertank van 300l.

Warmtepomp binnendeel split Daikin Altherma EHBH-CB
Altherma binnendeel
Warmtepomp tapwatertank Daikin Altherma EKHWS-B3V
Tapwatertank Altherma
Warmtepomp buitendeel Daikin Altherma ERLQ-CV3
Buitendeel Altherma

 

Advies warmtepomp systeem woonhuis Frankrijk

Adviesrapport en transmissieberekeningen voor warmtepomp systemen t.b.v. verwarming en warm tapwater in een ruime woning in Frankrijk uitgebracht:

Voor een woonhuis in Frankrijk is de wens de verwarming en het warm tapwater duurzaam te voorzien middels een of meerdere warmtepompen. Hieruit is de vraag ontstaan wat de mogelijkheden zijn en wat er benodigd is om het pand volledig te conditioneren. Om dit te beantwoorden zijn er eerst op basis van tekeningen, en aannames afgestemd met de klant, transmissieberekeningen gemaakt. Vervolgens zijn de wensen omtrent het afgifte systeem en tapwaterhoeveelheden doorgenomen, waarna er een systeemontwerp is gemaakt. Na nog wat kleine aanpassingen is er uiteindelijk gekozen voor twee Daikin Altherma split warmtepomp systemen van ieder 8 kW verwarmingsvermogen. Deze systemen zijn gecombineerd met geïntegreerde tapwatertanks van 260l. De klant gaat het aanbevolen systeem laten maken door zijn lokale installateur in Frankrijk.

Warmtepomp binnendeel en tapwatertank Daikin Altherma EHVH
Binnendeel en tapwatertank
Warmtepomp buitendeel Daikin Altherma ERLQ-CV3
Buitendeel Altherma

 

 

 

 

 

 

Transmissieberekening woonhuis – Uitgevoerd voor de installateur

Voor het aanbieden van een warmtepompsysteem t.b.v. het verwarmen van een woonhuis dient er eerst bepaald te worden hoeveel verwarmingsvermogen deze moet gaan leveren. In opdracht van de installateur is hiervoor een warmteverlies berekening gemaakt waaruit het benodigde verwarmingsvermogen volgde.

Airconditioning t.b.v. slaapkamer – Uitgevoerd in opdracht van eindgebruiker

Voor een eindgebruiker zijn alle zorgen en moeite uit handen genomen om verschillende offertes op te moeten vragen en uit te zoeken wat er precies wordt aangeboden. RW Climate Advice heeft bij de eindgebruiker een opname gedaan voor de bepaling van de benodigdheden voor een airconditioning op de slaapkamer, en uit naam van de eindgebruiker bij installateurs offertes opgevraagd en het gehele offertetraject tot aan de oplevering begeleid. De klant gaat nu de warme zomermaanden in met een perfect gekoelde slaapkamer!