Diensten – Advies klimaatbeheersing

Advies klimaatbeheersing

U helpen de juiste keuze te maken wanneer het gaat om de aanschaf van airconditioning, verwarming, warmtepomp systemen, ventilatie systemen en meer.  RW Climate Advice heeft kennis van de nieuwste systemen op het gebied van de klimaatbeheersing. Daarnaast wordt uitsluitend met de beste merken en installateurs samengewerkt. Van advies op maat tot aan levering van compleet geïnstalleerde klimaatbeheersing!

Samenwerking met de installateur

Naast het adviseren en ondersteunen van eindgebruikers werkt RW Climate Advice ook samen met de installateur.  Onder andere met:

  • Opname doen bij eindgebruiker/opdrachtgever. Wensen in kaart brengen, benodigde systemen bespreken, kostenindicatie afgeven en dit als totaalrapport overdragen aan installateur. Deze hoeft vervolgens enkel een planning af te stemmen met de eindgebruiker en de opdracht aan te nemen.
  • Systemen bepalen aan de hand van tekeningen en eventuele opnames die samen met installateur gedaan worden. Denk hierbij aan het bepalen  van de nodige systemen aan de hand van transmissie of koellast berekeningen. Hierdoor ook het werk uit handen nemen of ontzorgen bij projecten waar installateur niet zijn volledige aandacht aan kan geven. Waar de allround kennis van verschillende soorten systemen van meerwaarde kan zijn bied dit een goede uitkomst.
  • Samenwerkingen aangaan met een installateur om als een bouwteam verschillende grotere/complexere opdrachten samen op te pakken. Zo kan de werkdruk verdeeld worden. Ook zal de installateur ondersteund worden in het in kaart brengen van alle nodige koeltechnische systemen en meedenken en rekenen aan de (prijs)technisch beste oplossingen.
  • Energieberekeningen en terugverdientijd van systemen. Op basis van aangeleverde gegevens en eventuele aannames, in samenspraak met de opdrachtgever,  kan een schatting gemaakt worden van het energieverbruik. Vervolgens kan een lange termijn berekening gemaakt worden voor de kosten van het verbruik. Samen met de installatiekosten en onderhoudskosten kan hiermee berekend worden wat een eventuele terugverdientijd of besparing zal zijn, ten opzichte van de huidig gebruikte systemen.

Dit zijn enkele voorbeelden van de ondersteuning en adviezen die RW Climate Advice kan leveren, benieuwd wat er voor u mogelijk is, neem dan gauw contact op.